Phổ biến các văn bản mới có hiệu lực trong tháng 7 và 8/2023

Đăng ngày 10 - 08 - 2023
Lượt xem: 70
100%

Sáng ngày 07/8/2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban đầu tháng 8 và phổ biến các nội dung văn bản mới có hiệu lực trong Ngày pháp luật. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VHTTD và các đồng chí trong Ban Giám đốc, các Trưởng, phó phòng và toàn thể công chức trong cơ quan cùng tham dự.

Toàn cảnh buổi họp phổ biến văn bản hàng tháng của Sở

 

Tại buổi họp giao ban đầu tháng 8/2023, thay mặt cho bộ phận pháp chế của Sở đã phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra và một số điểm mới của Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) mới được ban hành.

Theo đó, các nội dung của Luật Giao dịch điện tử quy định việc thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử, không quy định về nội dung, hình thức, điều kiện của giao dịch thuộc các lĩnh vực khác nhau. Giao dịch trong lĩnh vực nào sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật chuyên ngành của lĩnh vực đó. Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử theo Điều 6 Luật Giao dịch điện tử 2023 như sau: “Lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình tạo ra, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử; - Thu thập, cung cấp, sử dụng, tiết lộ, hiển thị, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông điệp dữ liệu; Giả mạo, làm sai lệch hoặc xóa, hủy, sao chép, di chuyển trái pháp luật một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu; Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật; Gian lận, giả mạo, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái pháp luật tài khoản giao dịch điện tử, chứng thư điện tử, chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử; Cản trở việc lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử; Hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của luật.

 Về nội dung Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra. Nghị định gồm 10 chương, 70 điều quy định chi tiết 10 điều của Luật Thanh tra. Nghị định này sẽ có hiệu lưc kể từ ngày 15/8/2023. Đối tượng áp dụng bao gồm: cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, Thủ trưởng các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, Thanh tra viên; cơ quan, tổ chức cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thanh tra; Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập và người làm công tác thanh tra nội bộ…

Thông qua việc phổ biến các nội dung của các văn bản nói trên, nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định mới có hiệu lực đến toàn thể công chức, viên chức trong toàn ngành nắm bắt, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực thi công tác và chuyên môn.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông tư số 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02/6/2023 quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác...(27/07/2023 3:23 CH)

Thông tư quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách...(23/06/2023 10:29 SA)

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL hướng dẫn về vị trí việc làm...(16/05/2023 2:58 CH)

Thông tư số 05/2021/TT-BVHTTDL ngày 25/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy...(22/04/2022 2:31 CH)

Thông tư số 03/2021/TT-BVHTTDL ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ...(22/04/2022 2:31 CH)

83 người đang online
°