Ban giám đốc

100%

Giám đốc

Ông NGUYỄN VĂN HÒA

Điện thoại:
0973.292.368

Địa chỉ E-mail:
nvhoa@ninhthuan.gov.vn 
nguyenvanhoaprtc1972@gmail.com

Phó Giám đốc

Ông VĂN CÔNG HÒA

Điện thoại:
0913.821.419

Địa chỉ E-mail:
vanconghoasvh @gmail.com

Phó Giám đốc
Bà PHẠM THỊ THANH HƯỜNG

Điện thoại:
0918197477

Địa chỉ E-mail:
huongptt@ninhthuan.gov.vn
thanhhuongtdnt@gmail.com

Phó Giám đốc
Ông NGUYỄN VĂN LINH

Điện thoại:
0908636277

Địa chỉ E-mail:
nguyenvanlinh@ninhthuan.gov.vn

vanlinhsvhttdl@gmail.com

 

57 người đang online
°