Thông tư quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước

Đăng ngày 23 - 06 - 2023
Lượt xem: 71
100%

 

Ngày 12/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2023/TT-BTC về việc quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước.

Theo đó, Thông tư gồm 04 chương, 14 điều hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước. Thông tư số 42/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2023 và thay thế các các Thông tư: Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/7/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính; Thông tư số 168/2012/TT-BTC ngày 11/10/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phổ biến các văn bản mới có hiệu lực trong tháng 7 và 8/2023(10/08/2023 9:23 SA)

Thông tư số 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02/6/2023 quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác...(27/07/2023 3:23 CH)

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL hướng dẫn về vị trí việc làm...(16/05/2023 2:58 CH)

Thông tư số 05/2021/TT-BVHTTDL ngày 25/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy...(22/04/2022 2:31 CH)

Thông tư số 03/2021/TT-BVHTTDL ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ...(22/04/2022 2:31 CH)

10 người đang online
°