Thông tư số 05/2021/TT-BVHTTDL ngày 25/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia

Đăng ngày 22 - 04 - 2022
Lượt xem: 180
100%

 


thong-tu-05-2021-tt-bvhttdl-tieu-chuan-dinh-muc-thiet-bi-tap-huan-thi-dau-the-thao-cho-vdv-hlv-quoc-gia.pdf

Tin liên quan

Thông tư số 03/2021/TT-BVHTTDL ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ...(22/04/2022 2:31 CH)

Thông tư số 02/2021/TT-BVHTTDL ngày 13/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi...(22/04/2022 2:30 CH)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều(22/04/2022 2:29 CH)

Luật Thanh niên (22/04/2022 2:28 CH)

Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định...(22/04/2022 2:26 CH)

Tin mới nhất

Phổ biến các văn bản mới có hiệu lực trong tháng 7 và 8/2023(10/08/2023 9:23 SA)

Thông tư số 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02/6/2023 quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác...(27/07/2023 3:23 CH)

Thông tư quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách...(23/06/2023 10:29 SA)

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL hướng dẫn về vị trí việc làm...(16/05/2023 2:58 CH)

Thông tư số 03/2021/TT-BVHTTDL ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ...(22/04/2022 2:31 CH)

60 người đang online
°