Bảng tin số 08 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Đăng ngày 08 - 03 - 2022
Lượt xem: 277
100%

 


BantinCCHCso8_PH.pdf

Tin liên quan

Tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức, người lao...(14/03/2023 8:35 SA)

Bảng tin số 09 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (14/03/2022 4:00 CH)

Bảng tin số 06 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (25/02/2022 3:55 CH)

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 (04/01/2022 11:00 SA)

Tin mới nhất

Nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (21/09/2023 11:45 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch giám sát thực thi công vụ của đội ngũ công...(23/08/2023 10:13 SA)

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa...(15/05/2023 10:44 SA)

Quyết định phê duyệt công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa,...(18/04/2023 9:37 SA)

Tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức, người lao...(14/03/2023 8:35 SA)

18 người đang online
°