Tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành VHTTDL

Đăng ngày 14 - 03 - 2023
Lượt xem: 176
100%

 


415 klkchc.pdf

Tin liên quan

Bảng tin số 09 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (14/03/2022 4:00 CH)

Bảng tin số 08 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (08/03/2022 3:59 CH)

Bảng tin số 06 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (25/02/2022 3:55 CH)

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 (04/01/2022 11:00 SA)

Tin mới nhất

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ...(30/01/2024 2:08 CH)

Kế hoạch Cải thiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (DDCI) năm 2024(12/01/2024 2:15 CH)

Kế hoạch Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2024 (12/01/2024 2:04 CH)

Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác VHTTDL năm 2023(29/12/2023 9:34 SA)

Nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (21/09/2023 11:45 SA)

88 người đang online
°