Hướng dẫn Khen thưởng thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 06 - 09 - 2022
Lượt xem: 118
100%

 


2730 HD SNV.pdf

Tin liên quan

Trung tâm Thông tin du lịch hỗ trợ Ninh Thuận triển khai phát hành Thẻ du lịch thông minh và áp...(27/03/2023 4:23 CH)

Hội nghị tập huấn chuyển đổi số ngành Du lịch Ninh Thuận (11/10/2022 4:01 CH)

Phát động Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia –Viet Solutions” năm 2022 (16/08/2022 8:39 SA)

Sở Tài chính tổ chức Hội thảo chuyển đổi số tromg công tác Quản lý điều hành ngân sách và Quản lý...(21/07/2022 3:03 CH)

Tin mới nhất

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu vào phần mềm cán bộ, công chức, viên chức(17/04/2023 3:49 CH)

Trung tâm Thông tin du lịch hỗ trợ Ninh Thuận triển khai phát hành Thẻ du lịch thông minh và áp...(27/03/2023 4:23 CH)

Trung tâm Thông tin du lịch hỗ trợ Ninh Thuận triển khai công tác chuyển đổi số và truyền thông...(24/02/2023 8:27 CH)

Khai trương Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch(03/11/2022 4:42 CH)

Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Điều hành Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025(03/11/2022 4:38 CH)

77 người đang online
°