Hướng dẫn cập nhật dữ liệu vào phần mềm cán bộ, công chức, viên chức

Đăng ngày 17 - 04 - 2023
Lượt xem: 857
100%

 


HD CCVC.mp4

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trung tâm Thông tin du lịch hỗ trợ Ninh Thuận triển khai phát hành Thẻ du lịch thông minh và áp...(27/03/2023 4:23 CH)

Trung tâm Thông tin du lịch hỗ trợ Ninh Thuận triển khai công tác chuyển đổi số và truyền thông...(24/02/2023 8:27 CH)

Khai trương Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch(03/11/2022 4:42 CH)

Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Điều hành Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025(03/11/2022 4:38 CH)

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo thống kê du lịch trên địa bàn tỉnh...(03/11/2022 4:16 CH)

51 người đang online
°