Ninh Thuận triển khai kế hoạch tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 – 2020

Đăng ngày 16 - 11 - 2020
Lượt xem: 156
100%

 

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3879/KH-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 về việc tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

          Theo đó, mục đích yêu cầu của việc tổng kết được xác định là: tổng kết, đánh giá toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2020; làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân dẫn đến thành công, hạn chế trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Cuộc vận động; trên cơ sở đó đề xuất về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Cuộc vận động trong giai đoạn 2021 - 2030. Việc tổng kết Cuộc vận động được tiến hành nghiêm túc trên phạm vi toàn tỉnh từ cơ sở xã, phường, thị trấn, huyện/thành phố đến tỉnh và các Sở, ban, ngành. Báo cáo tổng kết phán ánh trung thực, toàn diện, sâu sắc đúng thực tế, khách quan, có đánh giá cụ thể theo các nội dung mà Cuộc vận động đề ra; đánh giá thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong triển khai thực hiện Cuộc vận động tại từng cơ sở; nêu được những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, có sáng tạo, đưa ra được nhiều đề xuất mới có tính khả thi cao.

          Để việc tổng kết đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan tham mưu chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện tổng kết thực hiện Cuộc vận động theo Kế hoạch; tổ chức khảo sát, tìm hiểu, trao đổi nắm bắt tình hình thực tiễn trong triển khai thực hiện Cuộc vận động ở một số địa phương, đơn vị; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung báo cáo tổng kết Cuộc vận động và gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo yêu cầu.

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thành tổ chức tổng kết trước ngày 20/11/2020 và gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/12/2020.

 Ngô Châu Hưng

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Giới thiệu “Tủ sách...(19/05/2023 11:13 SA)

Rèn luyện tính cách, đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh(28/07/2022 9:02 SA)

Khát vọng dân tộc và sức mạnh của niềm tin nhân dân(01/12/2021 8:07 CH)

Những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh(18/11/2021 8:05 CH)

Giới thiệu sách: “ Hồ Chí Minh với văn hóa thông tin”(01/09/2021 11:21 SA)

66 người đang online
°