Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Giới thiệu “Tủ sách hay về Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đăng ngày 19 - 05 - 2023
Lượt xem: 116
100%

 

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời của một người cộng sản chân chính trọn đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Có thể nói, mỗi bước chân, mỗi hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều in dấu trong lịch sử cách mạng Việt Nam, có ảnh hưởng lớn và mang tính quyết định đối với mỗi bước ngoặt của cách mạng nước ta.

Hướng tới Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Thư viện tỉnh Ninh Thuận trân trọng giới thiệu quý bạn đọc “Tủ sách hay về Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tủ sách bố cục gồm 04 phần:

Phần I: Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần II: Tư tương Hồ Chí Minh trong từng lĩnh vực.

Phần III: Bác Hồ với đoàn viên, thanh niên.

Phần IV: Tình cảm của nhân dân dành cho Bác Hồ.


TU SACH VE CUOC DOI VA SU NGHIEP CUA CHU TICH HO CHI _DBT (1).pdf

Tin liên quan

Rèn luyện tính cách, đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh(28/07/2022 9:02 SA)

Tin mới nhất

Rèn luyện tính cách, đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh(28/07/2022 9:02 SA)

Khát vọng dân tộc và sức mạnh của niềm tin nhân dân(01/12/2021 8:07 CH)

Những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh(18/11/2021 8:05 CH)

Giới thiệu sách: “ Hồ Chí Minh với văn hóa thông tin”(01/09/2021 11:21 SA)

Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu vào đời sống xã hội(29/06/2021 11:13 SA)

113 người đang online
°