Đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 17 - 09 - 2020
Lượt xem: 338
100%

 


Trong những năm qua, việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể; đạt được nhiều kết quả tích cực.

Để cụ thể hóa việc hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 -2025, ngày 03/9/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 3126/KH-UBND; trong đó xác định rõ mục đích yêu cầu, đề ra mục tiêu, các chỉ tiêu phấn đấu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

 

Theo đó, mục tiêu chung được xác định là tăng cường khả năng phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, thúc đẩy hoàn thiện hệ thống bảo vệ trẻ em thông qua tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục và tư pháp, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ em; tăng cường phối hợp liên ngành, liên cấp thực hiện có hiệu quả các giải pháp, hoạt động đột phá trong việc cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và đấu tranh phòng, chống tội phạm bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

 

 Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tập trung thực hiện trong giai đoạn 2020-2025 là: Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể xã hội trong thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên môi trường mạng nói chung và phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng nhằm cung cấp, trang bị kiến thức, kỹ năng cho các thành viên trong gia đình như cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và cho cả bản thân trẻ em trong việc phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực, xâm hại. Bên cạnh đó, lồng ghép triển khai chương trình tư vấn, giáo dục làm cha, mẹ  các kiến thức kỹ năng nhằm cải thiện giao tiếp các thành viên trong gia đình như cha, mẹ, trẻ em và người chăm sóc trẻ em, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại trong các cơ sở giáo dục, cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ em để ứng phó với các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em kịp thời và cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em, ngăn chặn các vụ việc xâm hại trẻ em xảy ra ở cơ sở, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội...

 

Để hạn chế và kiểm soát tình hình xâm hại trẻ em, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, đoàn thể, địa phương cần tăng cường và đổi mới hình thức thông tin tuyên truyền hướng đến các đối tượng là trẻ em và người chăm sóc trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, hình thành hành vi tích cực của cộng đồng, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, vùng miền. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em các cấp, ứng dụng công nghệ thông tin kết nối với tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em đường dây nóng.... nhằm phấn đấu đạt được các chỉ tiêu như: 80% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau; 100% cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, công tác viên, tình nguyện viên được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em; 100% cơ quan giáo dục tổ chức nâng cao nhận thức, công khai tuyên truyền phòng ngừa bạo lực học đường, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm về phòng ngừa xâm hại tình dục đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục; các cơ sở y tế cấp huyện, xã 100% được cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục một cách kịp thời; nâng cao năng lực cho cán bộ công an làm công tác điều tra các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, phấn đấu thành lập các mô hình điều tra thân thiện với trẻ em cấp tỉnh, huyện, thành phố. Bên cạnh đó tăng cường triển khai cung cấp các dịch vụ đảm bảo quyền vui chơi cho trẻ em, tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất cho trẻ em tham gia hoạt động văn hóa, thể thao an toàn, lành mạnh, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của trẻ em.

Phạm Thị Xuân Hương

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông điệp của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam(29/06/2021 11:13 SA)

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM: “Văn hoá Gia đình Việt Nam”(28/06/2021 11:12 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm...(28/05/2021 11:10 SA)

Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em(19/01/2021 11:00 SA)

Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử trong gia đình(02/11/2020 10:55 SA)

49 người đang online
°