Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 56/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/07/2023
Trích yếu Nghị định số 56/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Ninh Thuận
Lĩnh vực
Loại văn bản Nghị định
Tài liệu đính kèm 56.2023-cp.signed.pdf
48 người đang online
°