LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26/2023

Đăng ngày 26 - 06 - 2023
Lượt xem: 110
100%

 

Thứ Hai (26/6)

Sáng

- Giám đốc đi công tác nước ngoài hết tuần.

- 07h10 – 07h30: Đọc báo đầu tuần tại HT Sở. Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung và đọc báo (LĐ và công chức toàn CQ).

- Làm việc tại cơ quan (các PGĐ).

Chiều

- 14h00: Họp CTMTQG phát triển vùng đồng bào DTTS&MN 6 tháng đầu năm 2023 theo GM 405/-VPUB, tại PH số 3 VP UBND tỉnh (PGĐ Hòa).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hường, PGĐ Linh).

Thứ Ba (27/6)

Sáng

- 08h00: Dự HN sơ kết công tác quốc phòng, QSĐP 6 tháng đầu năm 2023 theo GM 401/-VPUB, tại HT Bộ CHQS tỉnh (PGĐ Hường).

- Kiểm tra công tác quản lý các hồ bơi trong trường học, theo Lịch của VP UBND tỉnh (PGĐ Linh).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hòa).

Chiều

- 15h00: Dự HN sơ kết công tác TĐ-KT 06 tháng đầu năm 2023 Khối Thi đua VH-XH theo GM 1624/-SLĐTBXH, tại HT Sở Lao động – TB&XH (PGĐ Linh, đ/c Huỳnh Dũng).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hòa, PGĐ Hường).

Thứ Tư (28/6)

Sáng

- 08h00: Họp Đảng ủy định kỳ tháng 6, tại HT Sở (Các Đảng ủy viên).

 

Chiều

- 14h00: Dự họp mặt và tuyên dương hộ GĐVH tiêu biểu, Mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác PCBLGĐ nhân Ngày Gia đình VN 28/6, tại HT Trung tâm VH tỉnh (Các PGĐ; LĐ các phòng, đơn vị trực thuộc và các thành phần theo GM 649/-SVHTTDL).

- 14h00 [1,5 ngày]: Dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh NT nk 2023-2028 theo QĐ 190/-CĐVC, tại HT.5 Kho bạc NN tỉnh (PGĐ Hường).

Thứ Năm (29/6)

Sáng

- 07h00: Tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ - khung tập huyện Thuận Nam (PGĐ Linh).

- 08h00: Dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh NT nk 2023-2028 theo QĐ 190/-CĐVC, tại HT.5 Kho bạc NN tỉnh (PGĐ Hường).

- 08h00: Họp tham mưu giải quyết đề xuất tổ chức Lễ hội Namaste Việt Nam 2023 tại Ninh Thuận, tại HT Sở (PGĐ Hòa, LĐ và chuyên viên phụ trách P.QLVHGĐ, LĐ P.QLTTDL; : TT VH tỉnh, TT.TTXTDL; bộ phận Tài chính VP Sở).

Chiều

- 14h00: Dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh NT nk 2023-2028 theo QĐ 190/-CĐVC, tại HT.5 Kho bạc NN tỉnh (PGĐ Hường).

- Dự Chương trình gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tỉnh, theo Lịch của VP UBND tỉnh.

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hòa, PGĐ Linh).

Thứ Sáu (30/6)

Sáng

- 08h00: Họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo công tác chuẩn bị lập QH bảo tồn và phát huy giá trị 2 DTQG đặc biệt tháp Pô Klong Garai và tháp Hòa Lai, tại HT Sở (PGĐ Linh, LĐ và chuyên viên phụ trách P.QLVHGĐ;: Bảo tàng tỉnh, TT NCVH Chăm; bộ phận Tài chính VP Sở; đơn vị Tư vấn và các thành phần liên quan).

- 08h00: Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 24 theo GM 27-/VP, tại HT VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (PGĐ Hòa).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hường).

Chiều

- 14h00: Dự Hội thảo đánh giá và phân tích các nội dung tác động đến Chỉ số PCI năm 2022 theo GM 400/-UBND, tại HT UBND tỉnh (PGĐ Hòa).

- 14h00: Họp thống nhất Kế hoạch tổ chức Giải Yoga tỉnh Ninh Thuận năm 2023, tại Trung tâm HL&TĐTT (PGĐ Linh, Trưởng P.QLVHGĐ).

 (PGĐ Hường).

Tin liên quan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 21/2023(22/05/2023 3:11 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14/2023(05/04/2023 3:43 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 10/2023(06/03/2023 9:47 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35/2022(29/08/2022 2:04 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2022(10/05/2022 10:48 SA)

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33/2023(14/08/2023 3:03 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28/2023(24/07/2023 2:54 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29/2023(17/07/2023 2:55 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27/2023(03/07/2023 2:53 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 25/2023(19/06/2023 9:43 SA)

86 người đang online
°