LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 10/2023

Đăng ngày 06 - 03 - 2023
Lượt xem: 100
100%

Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/3/2023

 

Thứ Hai (06/3)

Sáng

- 07h10: Chào cờ! Tuyên truyền phổ biến pháp luật, Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung và thông qua; Giao ban đầu tuần, tại HT Sở (LĐ và công chức toàn CQ).

- 09h00-09h30: Họp Chủ tịch, PCT UBND tỉnh báo cáo Kế hoạch tổ chức LH Nho và Vang…, tại PH số 1 VP UBND tỉnh (GĐ, PGĐ Hòa, TP.QLVHGĐ, Đc Trinh).

- 09h30:  Họp nghe báo cáo Dự án Khách sạn cao cấp của Cty CP ĐT du lịch quốc tế Ninh Thuận, tại PH số 1 VP UBND tỉnh (GĐ).

 - 08h30: Họp triển khai nội dung phối hợp tổ chức Hội trại Truyền thống Thể thao- Thanh niên tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII theo GM 38/-TĐTT-PTTT’T, tại cơ quan Tỉnh Đoàn (PGĐ Linh, Trưởng P.QLTTDL).

 - 8h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch (PGĐ Hường; LĐ: phòng QLTTDL,Văn phòng, Trung tâm TTXTDL và các công chức, viên chức được phân công phục vụ)

Chiều

- 14h00: Làm việc với LĐ và chuyên viên phòng QL.VHGĐ, tại HT Sở (GĐ, PGĐ Hòa,  PGĐ Linh, TP. QLTTDL, Chánh Thanh tra, CVP Sở và CV tổng hợp).

- 14h00: Dự thẩm tra của Ban VH-XH HĐND tỉnh về nội dung xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ học bổng theo KH 08-/HĐND, tại PH số 2 VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (PGĐ Hường).

Thứ Ba (07/3)

Sáng

- 8h00: Làm việc với đại diện VNPT và Sở TTTT về chuyển đổi số của ngành VHTTDL năm 2023 tại HT Sở (GĐ, LĐ P.QLTTDL, CVP, LĐ Trung tâm TTXTDL, đc Đạt)

- 08h00: Dự Hội thảo “ Phương án triển khai đầu tư DA khu đô thị mới Đông Văn Sơn - Bắc Bình Sơn” theo GM 27-/SXD, tại PH Sở Xây dựng (PGĐ Hường).

- 08h00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 theo GM 123/-VPUB, tại Sở Chỉ huy tầng 1, Bộ CHQS tỉnh (PGĐ Hòa).

- Làm việc tại Cơ quan ( PGĐ Linh).

Chiều

- 14h00: Họp làm rõ trách nhiệm của các bên theo hợp đồng số 27/HĐ-TTVH ngày 02/7/2013 giữa Trung tâm VH tỉnh và bà Lê Thị Thu , Chủ ĐT thực hiện dự án “Khu liên kết Văn hóa – Văn nghệ và Quảng bá sản phẩm du lịch”, tại HT Sở (GĐ, PGĐ Hòa, CVP, Đc Trinh, Chánh Thanh tra Sở; GĐ và PGĐ Trung tâm VH tỉnh).

- Làm việc tại Cơ quan (PGĐ Linh, PGĐ Hường).

Thứ Tư (08/3)

Sáng

- 08h00: Họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, tại HT Sở (LĐ Sở; tất cả Đoàn viên Công đoàn Sở).

- 08h00: Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi) theo GM 02/-HĐND, tại HT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (PGĐ Hường).

- 08h00: Họp thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022 theo GM 31/-SNNPTNT, tại PH số 1-Sở NN&PTNT (PGĐ Hòa).

 

Chiều

- 14h00: Dự HT giải pháp nâng cao chất lượng DV du lịch; tăng trưởng khách du lịch; tại Hoan My Resort - theo Lịch của VP.UBND tỉnh (GĐ, PGĐ Hường, PGĐ Linh; LĐ các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; các đồng chí được phân công phục vụ).

- Làm việc tại Cơ quan (PGĐ Hòa).

Thứ Năm (09/3)

Sáng

- Dự HN Ban Thường vụ tỉnh ủy, theo Lịch của VP Tỉnh ủy (GĐ).

- Làm việc tại Cơ quan (Các PGĐ).

Chiều

- 14h00: Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Sở thông qua dự thảo Kế hoạch chuyển đối số 2023, tại HT Sở (Thành viên BCĐ theo QĐ 31/QĐ-SVHTTDL ngày 13/02/2023, gồm: GĐ, các PGĐ Sở; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; đ/c Đạt).

- Dự Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, theo Lịch của VP.UBND tỉnh (PGĐ Hòa).

Thứ Sáu (10/3)

Sáng

- Dự Hội nghị giải ngân vốn đầu tư công, theo Lịch của VP.UBND tỉnh (GĐ).

- Làm việc tại Cơ quan (Các PGĐ).

Chiều

-14h00: Làm việc với LĐ và viên chức Bảo tàng tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023, tại Bảo tàng tỉnh (GĐ, PGĐ Linh; LĐ các phòng: QLVHGĐ, QLTTDL, Thanh tra, Văn phòng Sở).

- Làm việc tại Cơ quan (PGĐ Hường, PGĐ Hòa).

Tin liên quan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26/2023(26/06/2023 2:51 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 21/2023(22/05/2023 3:11 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14/2023(05/04/2023 3:43 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35/2022(29/08/2022 2:04 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2022(10/05/2022 10:48 SA)

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33/2023(14/08/2023 3:03 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28/2023(24/07/2023 2:54 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29/2023(17/07/2023 2:55 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27/2023(03/07/2023 2:53 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26/2023(26/06/2023 2:51 CH)

2 người đang online
°