Quyết định phê duyệt công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 18 - 04 - 2023
Lượt xem: 137
100%

 


02 QD SVHTTDL.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (21/09/2023 11:45 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch giám sát thực thi công vụ của đội ngũ công...(23/08/2023 10:13 SA)

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa...(15/05/2023 10:44 SA)

Tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức, người lao...(14/03/2023 8:35 SA)

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến để gửi hồ sơ và nhận kết quả qua bưu chính công ích (14/03/2023 8:41 SA)

43 người đang online
°