Báo cáo Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính Quý II/2022

Đăng ngày 20 - 07 - 2022
Lượt xem: 598
100%

 


Bao cao 158 (16.06.2022_17h21p41)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (21/09/2023 11:45 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch giám sát thực thi công vụ của đội ngũ công...(23/08/2023 10:13 SA)

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa...(15/05/2023 10:44 SA)

Quyết định phê duyệt công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa,...(18/04/2023 9:37 SA)

Tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức, người lao...(14/03/2023 8:35 SA)

36 người đang online
°