Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 02/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030

Đăng ngày 03 - 11 - 2022
Lượt xem: 107
100%

 


KH 41 GIAI DOAN 2021 -2025 TAM NHIN DEN 2030.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu vào phần mềm cán bộ, công chức, viên chức(17/04/2023 3:49 CH)

Trung tâm Thông tin du lịch hỗ trợ Ninh Thuận triển khai phát hành Thẻ du lịch thông minh và áp...(27/03/2023 4:23 CH)

Trung tâm Thông tin du lịch hỗ trợ Ninh Thuận triển khai công tác chuyển đổi số và truyền thông...(24/02/2023 8:27 CH)

Khai trương Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch(03/11/2022 4:42 CH)

Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Điều hành Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025(03/11/2022 4:38 CH)

127 người đang online
°