Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
43/KLVN-TOP/2022 20/08/2022 Quyết định về việc xác lập Top 100 món ăn đặc sản Quà tặng nổi bật của 63 tình/thành phố Việt Nam (lần V năm 2021-2022) trong hành trình tìm kiếm quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sản Việt Nam.
3115/VPUB-KTTH 09/08/2022 V/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions” năm 2022
03/2022/TT-BVHTTDL 07/07/2022 Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL ngày 07/7/2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở
92/KH-SVHTTDL 31/05/2022 Kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
1008/KH-UBND 12/03/2022 Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
139/QĐ-UBND 24/02/2022 V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
84/QĐ-UBND 20/01/2022 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trên lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
139/KH-SVHTTDL 30/12/2021 Tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận năm 2022
108/TB-SVHTTDL 30/12/2021 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2022 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
6760/KH-UBND 13/12/2021 Kế hoạch tổ chức hoạt động du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, đảm bảo phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
13/2021/TT-BNNPTNT 27/10/2021 Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 về quy định đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác
260-TB/TU 10/08/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
259-TB/TU 06/08/2021 Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
1 
11 người đang online
°