Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
56-CT/TU 29/01/2024 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệt thống chính trị
03/2024/NĐ-CP 11/01/2024 Nghị định số 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
1319/QĐ-TTg 10/11/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
99-QĐ/TW 20/09/2023 Quy định về cờ Đảng Cộng Sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
3305/KH-UBND 10/08/2023 Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Ninh Thuận năm 2023
1031/QĐ-UBND 03/08/2023 Quyết định Ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ
56/2023/NĐ-CP 24/07/2023 Nghị định số 56/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo
08/2023/TT-BVHTTDL 02/06/2023 Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
92/KH-BTCLHAT 26/05/2023 Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Ẩm thực
110/QĐ-SVHTTDL 26/05/2023 Về việc phân công nhiệm vụ công chức và người lao động thuộc Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
1078/SVHTTDL-QLTTDL 26/05/2023 V/v phối hợp tổ chức Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023.
101/QĐ-SVHTTDL 23/05/2023 Về việc thành lập Ban tổ chức Giải đua Ô tô - Mô tô địa hình trên cát Ninh Thuận - Bình Thuận mở rộng năm 2023
990/SVHTTDL-QLVHGĐ 19/05/2023 Về việc triền khai Nghị định số 17/2023/NĐCP ngày 26/4/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan
656/KH-UBND 27/02/2023 Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
32/QĐ-SVHTTDL 13/02/2023 Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
1 2 
82 người đang online
°