LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2023

Đăng ngày 09 - 05 - 2023
Lượt xem: 87
100%

 

Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023

 

Thứ Hai (08/5)

Sáng

- 07h00: Tổ chức Chương trình gặp gỡ Đoàn Famtrip DN du lịch Ấn Độ, tại Hoàn Mỹ Resort (GĐ, PGĐ Hường, PGĐ Linh; LĐ các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; các CC-VC được phân công phục vụ).

- 08h00: Làm việc với Cty Cap Padaran Mũi Dinh liên quan công tác tổ chức Giải đua Ô tô - Mô tô địa hình, tại HT Sở (PGĐ Linh, TP.QLTDTT, LĐ Trung tâm HL&TĐTT, VP Sở (tài chính)).

Chiều

- Làm việc tại Cơ quan (GĐ, PGĐ Hường, PGĐ Linh).

Thứ Ba (09/5)

Sáng

- 08h00 [01 ngày]: Dự kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XI (2021-2026) theo GM 03/-HĐND, tại HT UBND tỉnh (GĐ, PGĐ Hường).

- Làm việc tại Cơ quan (PGĐ Linh).

Chiều

- 14h00: Dự kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XI (2021-2026) theo GM 03/-HĐND, tại HT UBND tỉnh (GĐ, PGĐ Hường).

- Làm việc tại Cơ quan (PGĐ Linh).

Thứ Tư (10/5)

Sáng

- 08h00: Tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng Thẻ du lịch thông minh, tại Hội trường Trung tâm VH tỉnh (LĐ Sở; LĐ các phòng, đơn vị thuộc Sở).

- 08h00: Dự Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động của Thư viện trường học trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm gắn với tổng kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến” theo GM 121/-TVT, tại Thư viện tỉnh (PGĐ Hòa).

- Họp tình hình KT-XH tháng 4/2023, theo Lịch của VP UBND tỉnh (GĐ).

 

Chiều

- Họp Ban Tổ chức Lễ hội Nho-Vang Ninh Thuận 2023, theo Lịch của VP UBND tỉnh (GĐ, PGĐ Hòa, Trưởng P.QLVHGĐ, Chánh VP, đ/c Trinh).

- Họp Tổ đề án sân bay, theo Lịch của VP UBND tỉnh (PGĐ Hường).

- Làm việc tại Cơ quan (PGĐ Linh).

Thứ Năm (11/5)

Sáng

- 08h00: Dự HN giao ban Đảng ủy Khối các cơ quan khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, tại Resort Long Thuận theo GM số 19-GM/ĐUK ngày 24/4/2023 của Đảng ủy Khối (GĐ).

- 08h00 [cả ngày]: Khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn huyện Bác Ái (PGĐ Hường, Phòng QLTTDL).

- Làm việc tại Cơ quan (PGĐ Hòa, PGĐ Linh).

Chiều

- 14h00: Họp cho ý kiến Đề cương Đề án tổ chức Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh NT, tại HT Sở (GĐ, các PGĐ Sở; LĐ các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan; Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo, Ban Dân tộc, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, UBND huyện Ninh Phước, UBND TP.PR-TC; mời đ/c Phạm Văn Muộn, đ/c Phan Quốc Anh).

Thứ Sáu (12/5)

Sáng

- 08h00: Họp Tiểu ban Lễ hội ẩm thực, tại HT Sở (GĐ, các PGĐ, LĐ Văn phòng, phòng QLVHGĐ, thành viên Tiểu ban Lễ hội ẩm thực).

Chiều

- 14h00: Làm việc với đơn vị tổ chức Giải đua Ô tô - Mô tô địa hình, tại HT Sở (GĐ, PGĐ Linh, TP.QLTTDL, LĐ Trung tâm HL&TĐTT, VP Sở (tài chính)).

- Dự gặp mặt doanh nghiệp quý I/2023, theo Lịch của VP UBND tỉnh (PGĐ Hường).

- Làm việc tại Cơ quan (PGĐ Hòa).

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33/2023(14/08/2023 3:03 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28/2023(24/07/2023 2:54 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29/2023(17/07/2023 2:55 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27/2023(03/07/2023 2:53 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26/2023(26/06/2023 2:51 CH)

42 người đang online
°