LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 17/2023

Đăng ngày 24 - 04 - 2023
Lượt xem: 95
100%

 

Thứ Hai (24/4)

Sáng

- 07h10: Đọc báo, thông qua Lịch công tác lãnh đạo tuần 17/2023, tại HT Sở. Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung và đọc báo (LĐ và công chức toàn CQ).

- 06h30 [đến ngày 27/4/2023]: Dự diễn tập KVPT NT-23 (GĐ, PGĐ Hòa, Chánh VP Sở, đ/c Đạt).

- PGĐ Linh học lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đến hết tuần.

- Làm việc tại Cơ quan (PGĐ Hường).

Chiều

- Dự diễn tập KVPT NT-23 (GĐ, PGĐ Hòa, PGĐ Hường, Chánh VP Sở, đ/c Đạt).

- 14h00: Họp triển khai KH tổ chức Famtrip du lịch cộng đồng huyện Bác Ái, tại HT Sở (PGĐ Hường; Đại diện LĐ HHDL tỉnh, Trung tâm TTXTDL: LĐ và kế toán; Phòng QLTTDL: LĐ và chuyên viên phụ trách).

Thứ Ba (25/4)

Sáng

- Dự diễn tập KVPT NT-23 (GĐ, PGĐ Hòa, PGĐ Hường, Chánh VP Sở, đ/c Đạt).

Chiều

- Dự diễn tập KVPT NT-23 (GĐ, PGĐ Hòa, PGĐ Hường, Chánh VP Sở, đ/c Đạt).

Thứ Tư (26/4)

Sáng

- Dự diễn tập KVPT NT-23 (GĐ, PGĐ Hòa, PGĐ Hường, Chánh VP Sở, đ/c Đạt).

 

Chiều

- Dự diễn tập KVPT NT-23 (GĐ, PGĐ Hòa, PGĐ Hường, Chánh VP Sở, đ/c Đạt).

Thứ Năm (27/4)

Sáng

- Dự diễn tập KVPT NT-23 (GĐ).

- Làm việc tại Cơ quan (PGĐ Hòa, PGĐ Hường).

Chiều

- 14h00: Họp giao ban công tác VHTTDL tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2023, tại HT Sở (PGĐ Hòa; LĐ các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở).

- 19h00: Dự tuần vàng du lịch Lâm Đồng (GĐ, PGĐ Hường, LĐ P.QLTTDL).

Thứ Sáu (28/4)

Sáng

- Dự họp Hội đồng KHCN tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài Địa chí Ninh Thuận, theo Lịch của VP UBND tỉnh (PGĐ Hòa).

- Họp Tổ đề án sân bay Thành Sơn, theo Lịch của VP UBND tỉnh (PGĐ Hường).

Chiều

- 14h00: Họp Đảng ủy định kỳ tháng 4/2023 tại HT Sở (GĐ, các PGĐ, các Đảng ủy, đc Huy).

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33/2023(14/08/2023 3:03 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28/2023(24/07/2023 2:54 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29/2023(17/07/2023 2:55 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27/2023(03/07/2023 2:53 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26/2023(26/06/2023 2:51 CH)

55 người đang online
°