Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến để gửi hồ sơ và nhận kết quả qua bưu chính công ích

Đăng ngày 14 - 03 - 2023
Lượt xem: 126
100%

 


338 huong dan nop-ho-so-truc-tuyen signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ...(30/01/2024 2:08 CH)

Kế hoạch Cải thiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (DDCI) năm 2024(12/01/2024 2:15 CH)

Kế hoạch Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2024 (12/01/2024 2:04 CH)

Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác VHTTDL năm 2023(29/12/2023 9:34 SA)

Nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (21/09/2023 11:45 SA)

58 người đang online
°