Thông báo về việc tổ chức Hội diễn “Nghệ thuật quần chúng” tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV - năm 2022

Đăng ngày 29 - 06 - 2022
Lượt xem: 171
100%

 


Thong bao 33 SVHTTDL (22.06.2022_08h04p10)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV - năm 2022 (29/06/2022 10:23 SA)

Thể lệ về việc tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Ninh Thuận lần XIV - năm 2022 (29/06/2022 10:22 SA)

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Nghệ thuật trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn của Sở Văn...(27/09/2021 8:01 CH)

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-UBND(09/08/2021 11:15 SA)

Những yếu tố để làm việc tại nhà đạt hiệu quả(09/08/2021 11:15 SA)

31 người đang online
°