Thể lệ về việc tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Ninh Thuận lần XIV - năm 2022

Đăng ngày 29 - 06 - 2022
Lượt xem: 838
100%

 


The le 02 SVHTTDL (22.06.2022_08h50p08)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản định hướng việc tổ chức lễ công bố, trao, đón...(22/05/2023 11:07 SA)

GIỚI THIỆU TIỂU SỬ ĐẠI TƯỚNG CHU HUY MÂN (28/03/2023 2:32 CH)

Thông báo về việc tổ chức Hội diễn “Nghệ thuật quần chúng” tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV - năm 2022 (29/06/2022 10:26 SA)

Kế hoạch Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV - năm 2022 (29/06/2022 10:23 SA)

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Nghệ thuật trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn của Sở Văn...(27/09/2021 8:01 CH)

48 người đang online
°