UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 28 - 06 - 2021
Lượt xem: 198
100%

Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 3062/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 

Mục đích của việc thực hiện Đề án nhằm hình thành thói quen, sở thích, kỹ năng đọc để xây dựng và phát triển phong trào đọc trong mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên, chú trọng tới người dân vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Đồng thời, cải thiện môi trường đọc, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trên địa bàn toàn tỉnh.

Các chỉ tiêu phấn đấu của tỉnh đến năm 2025 được đề ra trong Kế hoạch là: có 90% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học; có từ 25% - 30% người dân ở khu vực nông thôn, 20% - 30% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã, cơ quan xuất bản và phát hành; có từ 50% - 60% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; có 80% người sử dụng thư viện (đối với học sinh, sinh viên là 100%) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí; mức hưởng thụ bình quân sách là 05 bản/người dân và đạt 0,7 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; mỗi người dân trung bình đọc 04 cuốn sách/năm;số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 300.000 lượt/năm; có 80% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 50% cơ sở giáo dục ở bậc phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định; 70% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp đủ khả năng phục vụ cho mọi đối tượng, trong đó có bộ phận phục vụ thiếu nhi và người khuyết tật; 80% thư viện của các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học có đủ vốn tài liệu chuyên sâu.

UBND tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền;
nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, trường học, cộng đồng và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc; Hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm; Mở rộng hợp tác quốc tế; Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong phát triển văn hóa đọc; có hình thức tôn vinh người đọc hiệu quả.

           

 Mai Thị Phượng Thủy (Phòng QLVHGĐ)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới(08/01/2024 10:25 SA)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định về việc xếp hạng Di tích Kiến trúc...(10/11/2023 2:32 CH)

Ninh Thuận chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 78 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam Ngày 23/11/1945 – 23/11/2023(10/11/2023 2:16 CH)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản định hướng việc tổ chức lễ công bố, trao, đón...(22/05/2023 11:07 SA)

GIỚI THIỆU TIỂU SỬ ĐẠI TƯỚNG CHU HUY MÂN (28/03/2023 2:32 CH)

109 người đang online
°