Triển khai thực hiện in, phóng tranh cổ động tuyên truyền về chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Đăng ngày 09 - 08 - 2021
Lượt xem: 1.310
100%

Tranh về chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” do Cục Văn hóa cơ sở cung cấp

 

Xác định công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ tạo động lực mới trong công tác tuyên truyền biển, đảo, mà còn tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cũng như sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo đó, cùng với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú về biển, đảo; thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nội dung các tranh do Cục Văn hóa cơ sở cung cấp đã được Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Thuận duyệt market, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tiến hành triển khai thực hiện in, phóng tranh cổ động tuyên truyền về chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” và lắp đặt 02 tấm pano khổ lớn trước cơ sở 1 (số 49, đường 16/4, tp. Phan Rang-Tháp Chàm) và cơ sở 2 (số 02, đường Trần Ca, tp. Phan Rang-Tháp Chàm) thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận.

Thông qua công tác tuyên truyền, đã góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiên liêng của Tổ quốc trong tình hình mới./.

Đinh Xuân Hương  – Trung tâm VHNT tỉnh Ninh Thuận

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới(08/01/2024 10:25 SA)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định về việc xếp hạng Di tích Kiến trúc...(10/11/2023 2:32 CH)

Ninh Thuận chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 78 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam Ngày 23/11/1945 – 23/11/2023(10/11/2023 2:16 CH)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản định hướng việc tổ chức lễ công bố, trao, đón...(22/05/2023 11:07 SA)

GIỚI THIỆU TIỂU SỬ ĐẠI TƯỚNG CHU HUY MÂN (28/03/2023 2:32 CH)

69 người đang online
°