Thông tư Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh

Đăng ngày 06 - 12 - 2021
Lượt xem: 202
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông tư Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự...(06/12/2021 8:08 CH)

Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn...(06/12/2021 8:07 CH)

Thông báo Kết quả điểm thi thực hành Vòng 2 xét tuyển viên chức Đoàn Ca múa nhạc dân tộc năm 2021(04/12/2021 8:07 CH)

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND...(22/11/2021 8:06 CH)

Hướng dẫn tạm thời: Việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành...(19/10/2021 8:03 CH)

81 người đang online
°