Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết 07 và Chương trình 134 về phát triển du lịch tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận

Đăng ngày 22 - 05 - 2021
Lượt xem: 187
100%

Chiều ngày 20/5/2021, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình hành động số 134-CTr/TU ngày 21/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tham dự có Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNinh Thuận báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết 07 và Chương trình 134của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận trong những năm qua. Báo cáo nhấn mạnh: Trong những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản về cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư phát triển du lịch. Cụ thể như: Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cơ chế thu hút phát triển du lịch trọng điểm có đẳng cấp cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định Danh mục các dự án du lịch trọng điểm năm 2019 cần tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019-2022,…

Qua 9 năm thực hiện Nghị quyết 07 và 4 năm thực hiện Chương trình 134, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện nghiêm túc và mang lại hiệu quả thiết thực; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành và Nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phối hợp, hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch.

Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được tăng cường thực hiện trên các phương tiện truyền thông và thông qua tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá trong và ngoài tỉnh. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công các sự kiện: Ngày hội Văn hóa dân tộc vùng đồng bào Chăm năm 2012, Ngày hội văn hóa Raglai năm 2013, Lễ hội Nho và Vang Quốc tế năm 2014 và 2016, Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2019, Ngày hội Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội năm 2019; tổ chức giải đua Ôtô - Mô tô địa hình trên cát tại Mũi Dinh năm 2015, giải Lướt ván diều KTA Châu Á 2016, giải Lướt ván diều quốc tế năm 2019,…đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho Nhân dân và du khách.

Công tác quản lý du lịch có nhiều đổi mới, cơ bản đạt được yêu cầu về an toàn, an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm du lịch của tỉnh. Đến nay,du lịch Ninh Thuận đã có sự đột phá theo hướng xanh, sạch và bền vững, từng bước khởi sắc, đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều loại hình du lịch được đẩy mạnh và tạo được sức hút du khách; không gian du lịch ngày càng mở rộng. Tốc độ phát triển du lịch của tỉnh có sự chuyển biến rõ nét, tăng trưởng vượt bậc; thu hút nhiều dự án đầu tư du lịch với quy mô lớn, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch ngày càng tăng về số lượng, chất lượng dịch vụ được cải thiện đáng kể, các loại hình dịch vụ - vui chơi giải trí được các tổ chức và cá nhân quan tâm, đầu tư phát triển. Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh sôi động, phát triển nhanh, có bước tiến mới mang tính đột phá, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thu hẹp dần khoảng cách với các tỉnh lân cận… mang lại hiệu quả nhiều mặt, thu hút lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra nhiều chuỗi giá trị mới và nguồn thu, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác tham mưutriển khai thực hiện Nghị quyết 07 và Chương trình 134. Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưucác giải pháp để phát triển du lịch Ninh Thuận cả chiều rộng và chiều sâu; tham mưu mưu tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng trong thời gian tới; chủ động phối hợp với các Sở, ngành xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030"; hoàn thành xây dựng Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, trong đó bổ sung khu du lịch Bình tiên-Vĩnh Hy và khu du lịch Cà Ná-Mũi Dinh vào Khu du lịch quốc gia; tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, quảng bá xúc tiến du lịch; phát triển sản phẩm du lịch đi vào chiều sâu, tiếp tục hình thành các sản phẩm du lịch mới, có sức cạnh tranh cao; đầu tư hạ tầng các tuyến đường vào các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, bãi đậu xe, các tuyến xe buýt;phối hợp các ngành liên quan kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp có tiềm lực, thế mạnh để đầu tư các dự án du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; khai thác phát huy các thế mạnh của tỉnh về du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và nông thôn…; chú trọng phát triển các sản phẩmdu lịch đặc thù, mới lạ, độc đáo, khác biệt, hấp dẫn du khách; tăng cường trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, địa phương trong hoạt động quản lý nhà nước về du lịch, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ các di tích và phát triển nguồn nhân lực du lịch… tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn du khách.

 

 Phan Vi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch Khách sạn Tokyo (21/02/2024 9:58 SA)

Tổ chức hoạt động du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, đảm bảo phòng, chống Covid-19 trên địa...(22/12/2021 8:02 CH)

Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật...(06/12/2021 8:07 CH)

Triển khai thực hiện Công điện số 4816/CĐ-UBND ngày 11/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận(13/09/2021 8:00 CH)

Triển khai thực hiện Công điện số 4816/CĐ-UBND ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh đến các phòng, đơn vị...(13/09/2021 8:00 CH)

22 người đang online
°