Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ

Đăng ngày 29 - 03 - 2021
Lượt xem: 437
100%

Đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh. Ảnh: Phan Bình

 

Ngày 27-3-1946 đã trở thành ngày lịch sử của Thể thao Việt Nam khi “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên Báo Cứu quốc - Cơ quan ngôn luận của Mặt trận Việt Minh. Lời kêu gọi của Bác Hồ đã trở thành văn kiện lịch sử quý giá, mang lại nguồn động viên to lớn cho phong trào tập luyện thể dục, thể thao (TDTT) nước nhà. Cùng với cả nước, sau 75 năm xây dựng và trưởng thành, TDTT Ninh Thuận đã có những bước tiến mới qua từng chặng đường phát triển.

Đặc biệt, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1-12-2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” và Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” (CVĐ) do trung ương phát động giai đoạn 2012-2020, nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và Nhân dân về vai trò, tác dụng của TDTT trong đời sống xã hội được nâng lên. Số người tham gia hoạt động TDTT ngày càng gia tăng; các loại hình TDTT ngày càng phát triển phong phú, đa dạng. Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 08-NQ/TW, CVĐ và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về TDTT được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả; thông qua đó đã kịp thời đưa Nghị quyết số 08-NQ/TW đi vào cuộc sống, góp phần đẩy mạnh phát triển TDTT tỉnh nhà, đóng góp tích cực trong việc nâng cao đời sống tinh thần, thể chất Nhân dân. Cùng với đó, nhiều sự kiện thể thao được tổ chức đã giới thiệu hình ảnh của quê hương Ninh Thuận ra với bạn bè trong nước và cả du khách quốc tế, TDTT Ninh Thuận đã có những đóng góp nhất định trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đến nay, phong trào rèn luyện TDTT đã chuyển dần từ tự phát sang tự giác; hình thành thói quen tập luyện tự giác hàng ngày cho mọi người để nâng cao sức khỏe, xây dựng nếp sống lành mạnh, góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của quần chúng Nhân dân. Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã gắn phát triển hoạt động TDTT với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo cơ hội cho các tầng lớp Nhân dân đều có điều kiện tham gia các hoạt động TDTT để nâng cao sức khỏe, vui chơi, giải trí; từ đó bồi đắp đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết. Cùng với công tác tổ chức thi đấu của ngành TDTT, các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh cũng đã tích cực, chủ động tổ chức nhiều hoạt động thi đấu TDTT, từ đó đã tạo ra các sân chơi thể thao quần chúng sôi động. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã hình thành và phát triển trên 360 câu lạc bộ TDTT tại 65 xã, phường, thị trấn; nhiều câu lạc bộ trở thành địa điểm tổ chức các giải thể thao quần chúng hàng năm của địa phương. Hệ thống thiết chế TDTT quần chúng tiếp tục được quan tâm đầu tư củng cố và phát triển trên địa bàn toàn tỉnh, cộng với việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong hoạt động TDTT đã góp phần trang bị bổ sung, nâng cấp cơ sở hạ tầng TDTT. Hiện cấp tỉnh có 1 Trung tâm, cấp huyện có 3 Trung tâm và cấp xã có trên 770 sân bãi, công trình ở cấp cơ sở. Các cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng các hoạt động rèn luyện, vui chơi, thi đấu TDTT của người dân.

Có thể thấy, Nghị quyết số 08-NQ/TW và CVĐ đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong toàn tỉnh, thu hút ngày càng đông số người thường xuyên tham gia tập luyện trong tất cả đối tượng và lứa tuổi; góp phần tăng tỷ lệ dân số tập luyện TDTT thường xuyên từ 25,8% (năm 2015) lên 30,6% năm 2020 dân số trên toàn tỉnh. Qua đó giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy các kết quả đạt được, ngành Thể thao tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh giai đoạn 2021-2030, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Tổ chức nhiều hoạt động TDTT theo hệ thống từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Phối hợp duy trì tổ chức các giải thể thao truyền thống hàng năm với các địa phương, các đơn vị liên tịch theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể về mục đích, ý nghĩa của CVĐ đề cao vị trí, vai trò của TDTT đối với việc góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Chuẩn bị lực lượng tham dự các giải thể thao toàn quốc, khu vực.

Trọng tâm trước mắt, vào ngày 28-3, tỉnh sẽ tổ chức Lễ phát động CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 kết hợp tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Ninh Thuận năm 2021. Thông qua hoạt động này nhằm động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện TDTT, hưởng ứng CVĐ và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ toàn tỉnh, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Nguồn: Báo Ninh Thuận

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giải bóng đá nhi đồng tỉnh Ninh Thuận năm 2023 (09/11/2023 11:23 SA)

Điều lệ Giải đua Ô tô - Mô tô địa hình trên cát Ninh Thuận - Bình Thuận mở rộng năm 2023(29/05/2023 3:34 CH)

Điều lệ Giải đua xe đạp Ninh Thuận – Bình Thuận năm 2023(09/05/2023 8:47 SA)

Chương trình Phối hợp quản lý, chỉ đạo, tổ chức hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng Công...(11/09/2021 7:59 CH)

Ban hành Điều lệ Giải Karate các Câu lạc bộ tỉnh Ninh Thuận năm 2021(23/05/2021 11:09 SA)

65 người đang online
°