Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 16/12/2021

Đăng ngày 28 - 12 - 2021
Lượt xem: 179
100%

 


6744 UBND (11.12.2021_09h54p19)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc thực hiện cách ly y tế đối với người tiếp xúc với trường hợp mắc Covid-19 (F1, F2) để...(28/12/2021 9:32 SA)

Quyết định về việc Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên...(28/12/2021 9:35 SA)

Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19...(28/12/2021 9:20 SA)

Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19...(22/12/2021 8:07 CH)

Quyết định Ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách...(22/12/2021 7:50 CH)

39 người đang online
°