Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Đăng ngày 11 - 06 - 2020
Lượt xem: 246
100%

 

Ngày 11/6/2020, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 66/KH-SVHTTDL về chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

Nội dung thực hiện như sau: 

1. Đối tượng áp dụng

Các phòng thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

2. Nội dung chuyển đổi

Chuyển đổi các quy trình và hoàn thiện tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bao gồm:

- Chuyển đổi, hiệu chỉnh hệ thống tài liệu, quy trình cũ phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Xây dựng mở rộng các quy trình mới theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Xây dựng mở rộng các quy trình mới cho các thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo các quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 03/03/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các nội dung cụ thể triển khai theo phụ lục kèm theo.

3. Phương thức chuyển đổi

Thuê tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập để hướng dẫn, tư vấn cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và khoản 1 Điều 7 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN.

4. Thời gian thực hiện

Chậm nhất đến ngày 30 tháng 10 năm 2020, hoàn thành việc chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Từ năm 2021 về sau, tiếp tục thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung Kế hoạch chuyển đổi: ISO 9001-2015 nam 2020 signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định công bố MTCL năm 2015(06/03/2015 9:14 SA)

Quyết định công bố hệ thống QLCL(05/03/2015 9:13 SA)

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘI BỘ - HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008(01/12/2014 9:00 SA)

11 người đang online
°