Ninh Thuận chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 78 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam Ngày 23/11/1945 – 23/11/2023

Theo thường lệ, vào Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (ngày 23/11) hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: tổ chức tuyên truyền treo băng rôn, tổ chức Hội nghị Ban Quản lý các di tích,… Theo đó, Ngày 23/10/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch số 132/KH-SVHTTDL về tổ chức Hội nghị các Ban Quản lý di tích và Ban Đại diện di sản văn hóa phi vật thể trong tỉnh năm 2023. Dự kiến tổ chức Hội nghị trong vào ngày 23/11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, số 02 đường Trần Ca, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Thông qua Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị về di sản văn hóa tại địa phương năm 2023 và tuyên dương, khen thưởng 11 tập thể và 27 cá nhân có thành tích trong các công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị về di sản văn hóa tại địa phương, nêu lên phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024. Đồng thời, thông qua Hội nghị này các Ban Quản lý di tích trên địa bàn tỉnh có trình bày các bài tham luận, nêu rõ những tồn tại, khó khăn và những hạn chế trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích của địa phương, đề xuất và kiến nghị để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Minh Sương - Vp Sở