Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định khách sạn Tokyo

Ngày 27/10/2023, Tổ thẩm định khách sạn Tokyo thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do bà Phạm Thị Thanh Hường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Tổ trưởng; ông Phan Đức Cường - Trưởng phòng Quản lý Thể thao và Du lịch, Tổ phó; ông Lê Diệp Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch và bà Võ Lê Phương Uyên - Chuyên viên phòng Quản lý Thể thao và Du lịch; về phía khách sạn có ông Võ Minh Luân - Giám đốc khách sạn Tokyo và ông Nguyễn Bảo Tồn Quản lý nhà hàng, khách sạn.

Tổ thẩm định Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Khách sạn Tokyo

Tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định xếp hạng 3 sao khách sạn Tokyo. Theo nhận định đánh giá của thành viên trong đoàn thì khách sạn đều có vị trí thuận lợi, thiết kế kiến trúc đẹp, phòng nghỉ và các dịch vụ có trong khách sạn đáp ứng theo tiêu chuẩn loại hạng mà khách sạn đăng ký thẩm định. Đội ngũ nhân viên từ Giám đốc các bộ phận phục vụ có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ tốt, tác phong phục vụ chuyên nghiệp. Ngày 01/11/2023, ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 244/QĐ-SVHTTDL về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch cho khách sạn Tokyo đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao, trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày ký./.

Phương Uyên - Phòng QLTTDL