Hội thi ảnh nghệ thuật “Sa Đéc Tình đất – Tình hoa”

Nhằm tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc, phát huy giá trị kinh tế các sản phẩm hoa, kiểng, thúc đẩy phát triển ngành hàng hoa, kiểng gắn với phát triển du lịch nông nghiệp và Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm – OCOP;

Giới thiệu, quảng bá đến với du khách trong và ngoài nước; góp phần xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, tạo dựng và nâng cao hình ảnh địa phương.

Phát huy giá trị cộng đồng, tạo thêm nguồn lực, tăng sức hấp dẫn cho việc tổ chức Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc, lan tỏa những giá trị mới, thu hút sự tham gia, huogn73 ứng cảu các gia đình, nông hộ, người trồng hoa, Hội quán, hợp tác xã, doanh nghiệp và doanh nhân; tôn vinh các tác giả có tác phẩm độc đáo, góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào nhiếp ảnh trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20/9/2023, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật phối hợp Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ban hành Kế hoạch Phối hợp tổ chức Hội thi ảnh nghệ thuật “Sa Đéc Tình Đất - Tình hoa”, nội dung cụ thể như sau:

 

GIỚI THIỆU CHUNG:

1. Đối tượng tham gia: Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trong tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh thành phố trong cả nước.

2. Chủ đề: “Sa Đéc Tình Đất - Tình hoa”

3. Nội dung sáng tác:

Các tác phẩm dự thi bám sát chủ đề, phản ánh những nét đẹp về ngành hàng hoa kiểng , cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, con người Sa Đéc gắn với nghề trồng hoa, kiểng đã có từ hơn 100 năm qua.

4. Thời gian và địa điểm:

- Nhận ảnh: Từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 30/11/2023.

- Chấm ảnh: Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023.

- Tổng kết và trao giải: dự kiế 30/12/2023.

+ Tác phẩm trực tiếp gửi về Văn phòng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp, 54 đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Điện thoại: Văn phòng Hội:  02773853640.

- Email: anhfestivalhoasadec2023@gmail.com

5. Giải thưởng:

Ban tổ chức Cuộc thi sẽ chọn 100 ảnh để tổ chức Triển lãm, trong đó chọn ra 12 ảnh để trao giải theo cơ cấu sau:

+ 01 giải Nhất.

+ 02 giải Nhì.

+ 03 giải Ba.

+ 06 giải Khuyến khích.