LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33/2023

Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023

 

Thứ Hai (14/8)

Sáng

- 07h00: Dự tiếp đoàn Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, tại Hoàn Mỹ Resort (GĐ).

- 07h10: Đọc báo; Thông qua lịch công tác tuần. Phòng QLVHGĐ chuẩn bị nội dung và đọc báo (LĐ và công chức toàn CQ).

- 08h00 [đến ngày 25/8]: Tham gia lớp BD cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh nk 2025-2030 theo TB 27-/BTCTU, tại Trường Chính trị tỉnh (PGĐ Hường).

- 09h00: Họp giao ban công tác tuần giữa lãnh đạo Sở với LĐ các phòng thuộc Sở

Chiều

- Giám đốc đi công tác tỉnh Bình Định đến ngày 16/8/2023.

TP QLTTDL dự họp BTC giải bóng đá hạng nhất quốc gia tại Trung tâm HLTĐTT

- Làm việc tại Cơ quan (PGĐ Hòa, PGĐ Linh).

Thứ Ba (15/8)

Sáng

- 08h00: Dự HN phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch, tại PH số 1 VP UBND tỉnh (PGĐ Hòa, PGĐ Linh, LĐ các phòng, đơn vị trực thuộc và thành phần ĐB theo GM 617/-SVHTTDL).

- 09h00: Họp BCĐ, BTC triển khai công tác tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại tỉnh Bình Định 2023 (GĐ).

Chiều

- 13h30: Dự Hội thảo phát huy vai trò gia đình, dòng họ trong thời kỳ mới theo CV 2153-/BTGTU, tại HT Tỉnh ủy (PGĐ Hòa).

- Làm việc tại Cơ quan (PGĐ Linh).

- 18h00: Tiếp đón Đoàn kiểm tra công tác PC thiên tai của Bộ VHTTDL, tại Nhà khách Aniise (PGĐ Linh).

Thứ Tư (16/8)

Sáng

- 06h30: Tham dự Chương trình tiếp đón và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác PC thiên tai của Bộ VHTTDL theo TB 552/-UBND; tại Nhà khách Aniise, PH số 3 VP UBND tỉnh, kiểm tra tại Ninh Chữ 1 huyện Ninh Hải (PGĐ Linh).

- 08h00: Lãnh đạo tỉnh làm việc với Sở VHTTDL về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và giải pháp triển khai những tháng cuối năm 2023, tại HT Sở (GĐ, LĐ các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc).

- 08h00: Họp lấy ý kiến giới thiệu nhân sự BCH Liên đoàn lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 theo GM 16/-LĐLĐ, tại HT số 2 cơ quan LĐLĐ tỉnh (PGĐ Hòa).

 

Chiều

- 14h00: Làm việc với lãnh đạo Trung tâm VH tỉnh về Hội thi Dân vận chính quyền năm 2023 (PGĐ Hòa).

- 15h00: Họp nghe Đơn vị tư vấn báo cáo thiết kế dự án Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật, tại HT Sở (GĐ, các PGĐ; Trưởng phòng QL: VHGĐ, TTDL, Văn phòng; Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm VH tỉnh, Đoàn CMNDT).

Thứ Năm (17/8)

Sáng

- Đi trao đổi kinh nghiệm tổ chức tuyến phố đi bộ, chợ đêm tại tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Nai (PGĐ Linh, đc Phan Vi).

- Làm việc tại Cơ quan (GĐ, PGĐ Hòa).

Chiều

- 14h00: Họp về công tác hỗ trợ BĐD Hội NCT tham dự Liên hoan Tiếng hát NCT cấp khu vực tại tỉnh Khánh Hòa, tại Trung tâm VH tỉnh (PGĐ Hòa; LĐ: P.QLVHGĐ, TT VH tỉnh, Đoàn CMNDT).

- Làm việc tại cơ quan (GĐ).

Thứ Sáu (18/8)

Sáng

- 08h00: Dự HN quán triệt một số văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII theo CV 4358-/TU, tại HT Tỉnh ủy (GĐ).

- Làm việc tại cơ quan (P Hòa).

Chiều

- Làm việc tại Cơ quan (GĐ, PGĐ Hòa).