LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29/2023

Từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023

 

Thứ Hai (17/7)

Sáng

- 07h10: Đọc báo đầu tuần tại HT Sở. Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung và đọc báo (LĐ và công chức toàn CQ).

- 08h00: Họp giao ban đầu tuần, tại HT Sở (GĐ, các PGĐ, LĐ các phòng thuộc Sở).

- 08h00: Dự HN kết 03 năm thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo GM 474/-VPUB, tại PH trực tuyến số 1 VP UBND tỉnh (PGĐ Hòa).

Chiều

- 14h00: Dự Thẩm tra của Ban VH-XH HĐND tỉnh về nội dung báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh theo KH 44/-HĐND, tại PH số 2 VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (PGĐ Hường).

- 14h30: Họp Chi hội Múa Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, tại HT Đoàn CMNDT tỉnh (PGĐ Hòa).

- Làm việc tại cơ quan (GĐ, PGĐ Linh).

Thứ Ba (18/7)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan (GĐ, các PGĐ).

Chiều

- 14h00: Dự sơ kết thực hiện Cuộc vận động "Người VN ưu tiên dùng hàng VN" 6T đầu 2023 theo GM 322/-BCĐ, tại HT Ủy ban MTTQ VN tỉnh (PGĐ Hường).

- Làm việc tại cơ quan (GĐ, PGĐ Hòa, PGĐ Linh).

Thứ Tư (19/7)

Sáng

- 07h30: Giảng bài công tác QLNN về VH các DTTS cho lớp BD kiến thức dân tộc đối tượng 4, tại Trung tâm HL và BD nghiệp vụ Công an tỉnh (PGĐ Hòa).

- 08h00 [03 ngày]: Dự kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XI (2021-2026) theo GM 04/-HĐND; tại HT UBND tỉnh (GĐ, PGĐ Hường).

- 08h00: Dự phiên họp thứ năm của BCĐ Cải cách hành chính CP theo GM 478/-VPUB, tại PH trực tuyến số 1 VP UBND tỉnh (PGĐ Linh).

 

Chiều

- 14h00: Dự kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XI (2021-2026) theo GM 04/-HĐND; tại HT UBND tỉnh (GĐ, PGĐ Hường).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hòa, PGĐ Linh).

Thứ Năm (20/7)

Sáng

- 07h30: Dự Khai mạc Hội thao Công đoàn viên chức tỉnh lần IV/2023 theo GM 217/-CĐVC, tại Nhà Thi đấu đan môn TT HL&TĐTT (PGĐ Hòa).

- 08h00: Dự kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XI (2021-2026) theo GM 04/-HĐND; tại HT UBND tỉnh (GĐ, PGĐ Hường).

- 08h00-09h30: Dự Tổ thảo luận dự thảo NQ quy định nội dung, mức chi đối với VĐV, HLV thể thao và các giải TĐTT… để báo cáo tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh; tại HT UBND tỉnh (GĐ, PGĐ Linh, PGĐ Hường,  đc Cường).

Chiều

- 14h00: Dự kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XI (2021-2026) theo GM 04/-HĐND; tại HT UBND tỉnh (GĐ, PGĐ Hường).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hòa, PGĐ Linh).

Thứ Sáu (21/7)

Sáng

- 08h00: Dự kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XI (2021-2026) theo GM 04/-HĐND; tại HT UBND tỉnh (GĐ, PGĐ Hường).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hòa, PGĐ Linh).

Chiều

- 14h00: Họp ý kiến về giải pháp phát triển du lịch huyện Bác Ái theo GM 482/-VPUB, tại PH số 1 UBND tỉnh (PGĐ Hường, đ/c Phan Vi).

- 14h00: Dự Hội thảo tham vấn ý kiến đối với Hồ sơ về nhiệm vụ “Xây dựng CTMTQG về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, tại Phòng họp VNPT Ninh Thuận (GĐ, PGĐ Hòa, PGĐ Linh; lãnh đạo các phòng chuyên môn; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và các địa phương).

Thứ Bảy (22/7)

Sáng

- 07h00: Dự Khai mạc giải đua Thuyền Rồng truyền thống Đầm Nại – Ninh Hải 2023 theo GM 227/-BTC, tại Khu vực bờ kè - trước Giáo xứ Bình Chính (GĐ, Trưởng P.QLTTDL).

- 08h00: Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ hiện vật Bia Phước Thiện và Phù điêu vua Pô Klong Garai tại tháp Pô Klong Garai đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 12, năm 2023; tại HT Sở (GĐ, PGĐ Linh; Trưởng P.QLVHGĐ, GĐ Trung tâm NCVH Chăm; GĐ, PGĐ và chuyên viên Bảo tàng tỉnh; Thành viên Hội đồng theo QĐ 154/QĐ-SVHTTDL ngày 11/7/2023).

- 10h30: Dự Bế mạc Hội thao Công đoàn viên chức tỉnh lần IV/2023 theo GM 217/-CĐVC, tại Nhà Thi đấu đan môn TT HL&TĐTT (PGĐ Hường).