LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28/2023

Từ ngày 10/7/2023 đến ngày 14/7/2023

 

Thứ Hai (10/7)

Sáng

- 07h10: Đọc báo; Thông qua lịch công tác tuần. Phòng QLVHGĐ chuẩn bị nội dung và đọc báo (LĐ và công chức toàn CQ).

- 08h00: Họp giao ban đầu tuần, tại HT Sở (GĐ, các PGĐ, LĐ các phòng thuộc Sở).

Chiều

- 14h00: Dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh (PGĐ Hường).

- Làm việc tại cơ quan (GĐ, các PGĐ Hòa, PGĐ Linh).

Thứ Ba (11/7)

Sáng

- 08h00: Dự Lễ công bố xã Cà Ná đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tại Trụ sở UBND xã Cà Ná, huyện Thuận Nam (PGĐ Hòa).

- 08h00: Họp đánh giá công tác tổ chức Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận theo GM 449/-VPUB, tại PH số 3 VP UBND tỉnh (GĐ, các PGĐ, Chánh VP, đc Thành, đc Cường, đc Trinh).

Chiều

- 14h00: Họp thống nhất hướng giải quyết đề nghị của Qũy đầu tư phát triển về 02 sân bóng đá mini tại Trung tâm VH tỉnh (lần 2) theo GM 658/-SVHTTDL, tại HT Sở (PGĐ Hòa; LĐ phòng, đơn vị: VP Sở, Thanh tra Sở, Trung tâm VH Tỉnh; ĐDLĐ: STP, STC, Quỹ ĐTPT).

- Làm việc tại cơ quan (GĐ, PGĐ Hường, PGĐ Linh).

Thứ Tư (12/7)

Sáng

- 07h30: Giảng bài về công tác QLNN về VH các DTTS cho lớp BD kiến thức dân tộc đối tượng 4, tại Trung tâm HL và BD nghiệp vụ Công an tỉnh (PGĐ Hòa).

- 07h30: Dự lễ Khai mạc Giải Vovinam các CLB tỉnh NT 2023 theo GM 297/-TTHLTĐTT, tại Nhà tập đa môn tỉnh (PGĐ Linh).

- 08h00: Họp báo về tình hình KT-XH quý II/2023 theo GM 453/-VPUB, tại PH số 3 VP UBND tỉnh (GĐ).

- 08h00: Dự HN trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 06 tháng đầu năm 2023 theo GM 704/-BDT, tại PH trực tuyến UBMTTQ VN tỉnh (PGĐ Hường).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Linh).

 

Chiều

- 14h00: Họp báo cáo Đề án tổ chức tuyến phố đi bộ trên địa bàn TP PR-TC theo GM 456/-VPUB, tại PH số 1 VP UBND tỉnh (GĐ, PGĐ Hường, đ/c Phan Vi).

- Dự HN trực tuyến sơ kết 6 tháng về chuyển đổi số quốc gia và ĐA 06 của CP, theo Lịch của VP UBND tỉnh (PGĐ Linh)

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hòa).

- 16h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy, tại HT Sở (GĐ, PGĐ Hòa, PGĐ Hường, CVP, Chánh Thanh tra).

Thứ Năm (13/7)

Sáng

- 08h00: Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm nay, tại Hội trường Thư viện tỉnh (GĐ, các PGĐ và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Sở VHTTDL)

- 08h00-09h30: Dự buổi làm việc với Cty TNHH Sol Inc Việt Nam theo GM 468/-VPUB, tại PH số 1 VP UBND tỉnh (PGĐ Hường).

- 08h00: Dự HN lần thứ tư BCH Hội LH Phụ nữ tỉnh khóa XII (2021-2026) theo GM 76/BTV, tại Hội LH Phụ nữ tỉnh (PGĐ Hường).

Chiều

14h00: Họp chuẩn bị xây dựng nội dung, dự trù kinh phí tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ  IV tại Bình Định 2023, tại Trung tâm VH tỉnh (PGĐ Hòa, LĐ Phòng QLVHGĐ, VP Sở-bộ phận tài chính; LĐ: TT VH tỉnh, Bảo tảng, TT HLTĐTDTT, TT TTXTDL, TT NCVH Chăm).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hường, PGĐ Linh).

- Đi công tác ngoài tỉnh (GĐ).

Thứ Sáu (14/7)

Sáng

- 08h00: Dự Hội nghị phân tích các chỉ số CCHC, tại PH trực tuyến số 1 VP UBND tỉnh (PGĐ Hường).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hòa, PGĐ Linh).

Chiều

- 14h00: Tổ chức HN sơ kết công tác TĐ-KT 6 tháng đầu năm 2023 của Cụm thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung theo GM 657/-CTĐDHMT, tại HT Sở VHTTDL Quảng Nam (GĐ).

- 15h30: Họp về Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Aminia-Ninh Chữ theo GM 470/GM-VPUB, tại PH số 3 VP UBND tỉnh (PGĐ Hường).

- 14h00: Dự lễ Bế mạc Giải Vovinam các CLB tỉnh 2023 theo GM 322/-TTHLTĐTT, tại Nhà tập đa môn tỉnh (PGĐ Linh).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hòa).