LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27/2023

Từ ngày 03/7/2023 đến ngày 07/7/2023

 

Thứ Hai (03/7)

Sáng

- 07h10: Chào cờ! Tuyên truyền phổ biến pháp luật; Thông qua lịch công tác tuần. Văn phòng chuẩn bị nội dung và phổ biến (LĐ và công chức toàn CQ).

- 08h00: Họp giao ban đầu tuần, tại HT Sở (GĐ, các PGĐ, LĐ các phòng thuộc Sở).

- PGĐ Linh đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 04/7/2023.

- Làm việc tại cơ quan (GĐ, PGĐ Hòa, PGĐ Hường).

Chiều

- 14h00: Họp Cụm TĐ Công đoàn cơ sở (cụm 3) thống nhất triển khai tổ chức Hội thao Công đoàn viên chức tỉnh theo GM 07/-BNT, tại HT II Báo NT (PGĐ Hường, đ/c Duy).

- Làm việc tại cơ quan (GĐ, PGĐ Hòa).

Thứ Ba (04/7)

Sáng

- 08h00: Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo GM 423/-VPUB, tại PH trực tuyến số 1 VP UBND tỉnh (GĐ).

- 07h30: Dự Khai mạc, Bế mạc và trao giải (lúc 17h00) Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách theo GM 173/-TVT, tại Sân khấu Trung tâm VH tỉnh (PGĐ Hòa, đ/c Hằng Nga).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hường).

Chiều

- 14h00: Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo GM 423/-VPUB, tại PH trực tuyến số 1 VP UBND tỉnh (GĐ).

- 14h00: Họp thống nhất hướng giải quyết đề nghị của Qũy đầu tư phát triển về 02 sân bóng đá mini tại Trung tâm VH tỉnh theo GM 653/-SVHTTDL, tại HT Sở (PGĐ Hòa;  LĐ phòng, đơn vị: VP Sở, Thanh tra Sở, Trung tâm VH Tỉnh; ĐDLĐ: STP, STC, Quỹ ĐTPT).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hường).

Thứ Tư (05/7)

Sáng

- 08h00: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo CV 4148-/TU, tại PH BTV Tỉnh ủy (GĐ).

- 08h00: Dự HN sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2023 theo GM 13/-LĐLĐ, tại HT số 2 Cơ quan LĐLĐ tỉnh (PGĐ Hòa).

- PGĐ Linh nghỉ phép đến hết ngày 07/7/2023.

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hường).

 

Chiều

- 14h00: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo CV 4148-/TU, tại PH BTV Tỉnh ủy (GĐ).

- 14h00: Họp rà soát, xét nội dung đề nghị của Hội LH VHNT tỉnh để tham mưu ban hành Quy chế xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật theo GM 654/-SVHTTDL, tại HT Sở (PGĐ Hòa, LĐ Hội LH VHNT tỉnh. LĐ P.QLVHGĐ).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hường).

Thứ Năm (06/7)

Sáng

- 08h00: Họp Ban Điều hành Chuyển đổi số tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 theo GM 433/-VPUB, tại PH số 3 VP UBND tỉnh (GĐ).

- 08h00: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư theo CV 4149-/TU, tại PH trực tuyến Công an tỉnh (PGĐ Hòa).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hường).

Chiều

- 14h00: Dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Vườn Quốc gia Núi chúa 09/07/2003-09/7/2023, tại Trụ sở BQL Vườn QG Núi Chúa (GĐ).

- 14h00: Họp Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh 6T/2023 theo CV 25-/BCĐ, PH Ban Thường vụ Tỉnh ủy (PGĐ Hường)

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hòa).

Thứ Sáu (07/7)

Sáng

- 08h00: Dự HN Tỉnh ủy lần thứ 16 theo CV 4152-/TU, tại HT Tỉnh ủy (GĐ).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hòa, PGĐ Hường).

Chiều

- 14h00: Dự Sinh hoạt Chi bộ I Cơ quan Sở định kỳ, tại HT Sở (GĐ, toàn thể  Đảng viên CB I Cơ quan)

- 14h00: Họp thống nhất các nội dung chuẩn bị HN BCH Hội LH Phụ nữ tỉnh theo GM 75/-BTV, tại PH Hội LH Phụ nữ tỉnh (PGĐ Hường).

- Làm việc tại Cơ quan (PGĐ Hòa).

Thứ Bảy (08/7)

Sáng

- 08h30: Dự Lễ khởi công DA Khu đô thị mới Đầm Cà Ná, tại Dự án thuộc xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam (GĐ).