Chi bộ Thư viện tỉnh tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Quyết định số 1609-QĐ/ĐUK ngày 01/6/2023 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về việc kết nạp đảng viên. Chiều ngày 23/6/2023, Chi bộ Thư viện tỉnh thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Trần Thị Hằng - Viên chức phòng Nghiệp vụ thuộc Thư viện tỉnh Ninh Thuận. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Đinh Xuân Hương - Bí thư chi bộ, đại biểu là đoàn viên ưu tú, lãnh đạo phòng chuyên môn cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Thư viện tỉnh.

Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, đồng chí Đinh Xuân Hương - Bí thư Chi bộ đã đọc và trao Quyết định của Ban Thường Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về việc kết nạp đồng chí Trần Thị Hằng vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, phân công đảng viên tiếp tục giúp đỡ đồng chí Trần Thị Hằng trong 12 tháng là đảng viên dự bị.

Trước cờ Đảng, cờ Tổ Quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đảng viên mới Trần Thị Hằng đã tuyên thệ Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, làm tốt  nhiệm vụ đảng viên và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị đơn vị, góp phần xây dựng chi bộ Thư viện tỉnh ngày càng vững mạnh./.

 

Kim Hải. TVT