Hoạt động tuyên truyền để chào mừng Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2022)

Thực hiện Chương trình số 10/Ctr-SVHTTDL ngày 4/8/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8  năm 2022, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phục vụ tại xã vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bằng trong tỉnh nhân Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2022).

Hoạt động tuyên truyền phục vụ tại cơ sở gồm hai chương trình chính: Chương trình biểu diễn văn nghệ tuyên truyền  với chủ đề  “Sáng mãi một màu cờ” và Chương trình chiếu phim tuyên truyền “Đợt phim Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)” được thực hiện từ ngày 09/8/2022 đến ngày 01/9/2022.

Chương trình biểu diễn văn nghệ tuyên truyền  được xây dựng với những tiết mục tốp ca, tam ca, song ca, đơn ca, ảo thuật, tiểu phẩm, với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, quê hương Ninh Thuận giàu đẹp, như: Non sông Việt Nam gấm vóc (Nguyễn Mai Kiên), Lá cờ Đảng (Văn An), Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác (An Thuyên),  Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến),  Đất nước (Phạm Minh Tuấn), Gọi tên ngày mới  (Võ Hoài Phúc), Ninh Thuận niềm tin ngày mới (Bá Lân), tiểu phẩm “Lỗi tại ai” (Bá Lân)... Về chương trình chiếu phim tuyên truyền cho Đợt phim này gồm các phim tài liệu, phim truyện giải trí, phim hoạt hình dành cho thiếu nhi, phim lồng tiếng dân tộc về các chương trình, chuyên mục để phục vụ nhân dân,  gồm: phim Tài liệu “Nguyễn Tất Thành- Những dấu ấn lịch sử” (Công ty cổ phần Phim Giải phóng), phim Tài liệu “Vững tin trên con đường đã chọn” (Điện ảnh Quân đội nhân dân),  phim hoạt hình “Đại Hành hoàng đế” (Hãng phim Hoạt hình Việt Nam), phim truyện “Anh thầy ngôi sao” (Công ty Giải trí CJ HK và CTCP sản xuất phim Hoan Khuê), 10 Phim lồng tiếng dân tộc Chăm và Raglai (Trung tâm Văn hóa tỉnh).

Qua các hoạt động trên, góp phần tuyên truyền ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945, khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước gần tám thập kỷ qua; nhất là sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; thể hiện lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay./.

Trúc Vy - TTVH tỉnh