LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 18/2022

                                          (Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022)

 

Thứ Hai (02/5)

 

Nghỉ bù Lễ 30/4.

Thứ Ba (03/5)

 

Nghỉ bù Lễ 01/5.

Thứ Tư (04/5)

Sáng

- 10h00: Dự họp Chủ tịch và PCT UBND tỉnh cho ý kiến về điều chỉnh quy mô dự án đường đi bộ ven biển biển tại PH số 1-VP.UBND tỉnh (GĐ; Đ/c: Trinh, Thái Anh).

- Làm việc tại cơ quan (Các PGĐ).

 

Chiều

- 14h00: Họp tình hình KT-XH tháng 4/2022 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2022 theo GM 250/GM-VPUB, tại PH trực tuyến số 1-VP.UBND tỉnh (GĐ).

- Làm việc tại cơ quan (Các PGĐ).

Thứ Năm (05/5)

Sáng

- 08h00: Dự đánh giá CtrHĐ trước khi xem xét bổ nhiệm lại PGĐ Trung tâm TTXT du lịch theo TB số 23/TB-HĐĐG, tại HT Sở (Thành viên Hội đồng đánh giá… theo QĐ số 56/QĐ-SVHTTDL ngày 20/4/2022 gồm: GĐ, các PGĐ, Chánh VP, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng P.QLTTDL, GĐ TT TTXTDL).

- 10h00: Họp bàn công tác triển khai Kế hoạch tổ chức HN xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận tại TP. HCM, tại HT Sở (GĐ, PGĐ Hường; Trưởng, phó phòng QLTTDL; GĐ và PGĐ Trung tâm TTXTDL). Trung tâm TTXTDL chuẩn bị nội dung.

Chiều

- 14h00: Họp triển khai Kế hoạch tổ chức HN xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận tại TP. HCM, tại HT Sở (GĐ, PGĐ Hường; LĐ: Văn phòng, phòng QLTTDL; Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc; GĐ và PGĐ Trung tâm TTXTDL, ĐDLĐ: Sở Công thương, Đài PTTH tỉnh, Hội DN trẻ tỉnh, HHDL NT). Trung tâm TTXTDL chuẩn bị nội dung.

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Hòa).

Thứ Sáu (06/5)

Sáng

- 08h00: Họp Đảng ủy thường kỳ, tại HT Sở (Các đ/c Đảng ủy viên).

Chiều

- 14h00: Họp báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 du lịch tại TP HCM theo GM 260/GM-VPUB, tại PH số 1-VP.UBND tỉnh (GĐ, PGĐ Hường).

- 14h00: Họp thống nhất lại số liệu phân bổ chỉ tiêu QH, KH SDĐ đến năm 2030 và 2025 theo GM 1969/GM-STNMT, tại PH Sở TN&MT (PGĐ Hòa).

Thứ Bảy (07/5)

Sáng

- 06h30: Dự Khai mạc giải thể thao Chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam theo GM 24/GM-CĐĐD-NTH, tại Trung tâm HL&TĐ TDTT (PGĐ Hường).