Thông tư Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

Thong tu 14.2021 quy dinh tieu chi phan loai, dieu kien sat nhap, thanh lap.pdf