Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Đăng ngày 06 - 12 - 2021
Lượt xem: 184
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông tư Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự...(06/12/2021 8:08 CH)

Thông tư Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam...(06/12/2021 8:07 CH)

Thông báo Kết quả điểm thi thực hành Vòng 2 xét tuyển viên chức Đoàn Ca múa nhạc dân tộc năm 2021(04/12/2021 8:07 CH)

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND...(22/11/2021 8:06 CH)

Hướng dẫn tạm thời: Việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành...(19/10/2021 8:03 CH)

48 người đang online
°